Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Kolossos. Hierin kunt u vinden welke gegevens wij van u verwerken, waarom we dat doen, hoe we die verzamelen en welke rechten u heeft wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Verwerkingsverantwoordelijke


Kolossos software development is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Munthof 31, 2215 VG te Voorhout. Wilt u in contact komen, dan kunt u dat doen via privacy@Kolossos.com.

 

Hieronder beschrijven wij met welk doel wij uw persoonsgegeven verwerken, welke persoonsgegevens dat zijn en wat onze grondslag is om uw gegevens te verwerken.

 

[Doel]
Om contact met u op te kunnen nemen om een afspraak te maken, een demo te geven of voorstel te doen.

Dit kunnen gegevens zijn die door u aan ons verzonden zijn middels een contactformulier op onze site of via een telefonisch gesprek. Daarnaast kunnen wij deze gegevens via sociale kanalen verkrijgen, bijvoorbeeld via uw LinkedIn profiel.

 

[Gegevens]

Contactgegevens, waaronder

Voornaam

Achternaam

Email

Telefoonnummer

[Grondslag] 

Wij vragen u toestemming (consent) te geven om deze gegevens te gebruiken. Consent kunt u te allen tijde weer intrekken.

 

[Doel]
Om een overeenkomst aan te gaan, waarbij u een dienst en/of product afneemt.

Dit betreft de gegevens die nodig zijn om een contract op te stellen en te factureren. Daarnaast maken wij een account aan waar correspondentie, de overeenkomst en de facturen onder komen te hangen.

[Gegevens]

Contactgegevens, waaronder

Voornaam

Achternaam

Email

Telefoonnummer

Correspondentie

 

[Grondslag]

Op grond van de uitvoering van de overeenkomst (contract) mogen wij deze gegevens verwerken. 

 

[Doel]

Om onze diensten en of producten te kunnen leveren

 

[Gegevens]

Contactgegevens, waaronder

Voornaam

Achternaam

Email

Telefoonnummer

 

[Grondslag]

Op grond van de uitvoering van de overeenkomst (contract) mogen wij deze gegevens verwerken.

 

[Doel]

Om uw vragen te kunnen beantwoorden of om u support te kunnen bieden.

Dit betreft het verwerken van gegevens om een vraag te kunnen beantwoorden, direct aan de telefoon of op een later tijdstip. Dit kan zijn zonder dat u een overeenkomst met ons heeft, ook wel een pre-sales vraag genoemd. U stuurt bijvoorbeeld via een van onze kanalen een vraag en laat uw gegevens achter. 

 

Of u heeft reeds een overeenkomst (u bent een klant) met ons en vraagt geholpen te worden met support betreffende onze diensten en of producten.

 

[Gegevens]

Contactgegevens, waaronder

Voornaam

Achternaam

Email

Telefoonnummer

Correspondentie

 

[Grondslag]

Op grond van gerechtvaardigd belang en de uitvoering van de overeenkomst (contract) mogen wij deze gegevens verwerken om u zo goed mogelijk te helpen.

 

[Doel]

Om u te kunnen benaderen wanneer er updates of andere serviceberichten omtrent onze software zijn.

 

[Gegevens]

Contactgegevens, waaronder

Voornaam

Achternaam

Email

Telefoonnummer

 

Correspondentie

[Grondslag]

Op grond van de uitvoering van de overeenkomst (contract) mogen wij deze gegevens verwerken om u product en/of dienst gerelateerde dienstverlening te bieden.

 

Hoe beschermen wij uw gegevens?

 

 • Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens, die wij verwerken, te beveiligen. Belangrijk daarin is dat wij zoveel mogelijk dataminimalisatie toepassen.
 • Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk. Uw contactgegevens verwerkenwij op onze beveiligde omgeving.
 • Wij hanteren een beveiligde omgeving, waar niet-bevoegden niet bij kunnen komen.
 • Wij hanteren diverse technische maatregelen, waaronder beveiliging die voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als u gebruikmaakt van een online formulier op de website. Ook worden uw gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat uw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen
 • Wij maken gebruik van servers die in Europa staan.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken.

 

Wanneer wij contact met u hebben gehad, maar het duidelijk is dat er geen overeenkomst volgt, verwijderen wij uw persoonsgegevens binnen 4 weken. Wij houden wel de bedrijfsnaam in onze administratie beschikbaar, zodat wij weten met wie wij reeds contact hebben gehad en wij niet opnieuw contact opnemen.

 

Na beëindiging van de overeenkomst verwijderen wij binnen 4 weken uw persoonsgegevens. Met uitzondering van persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn te behouden. Bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst. Voor bedrijven en zelfstandigen geldt namelijk een wettelijke bewaarplicht van 7 tot 10 jaar.

 

Delen wij uw gegevens met derden?
Nee, tenzij wij dit nadrukkelijk hebben gevraagd en u daarmee heeft ingestemd.

 

Cookies


Wanneer u onze website bezoekt worden er cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Dit zijn functionele cookies en zijn strikt noodzakelijke cookies om de website te laten functioneren en u een goede ervaring te kunnen bieden. Wij hebben er daarnaast bewust voor gekozen om geen gebruik te maken van analytische tools om website statistieken te verzamelen, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Wij verwerken daarom geen data welke naar u als persoon terug te herleiden is. Omdat wij geen cookies gebruiken waar u consent voor moet geven, hanteren wij ook geen cookie consent banner. Lees hier onze cookie verklaring.

 

Wat zijn uw rechten?


U heeft een aantal privacyrechten.

 • U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken
 • En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren.
 • Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen
 • Of over te dragen
 • Of de verwerking van uw gegevens beperken.
 • Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

 

Uw rechten kunt u uitoefenen door een mail te sturen naar privacy@kolossos.com.

Bent u, nadat u contact met ons heeft gehad, het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken of heeft u een andere klacht? Dan heeft u het recht om een formele klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.